close windowChevron Philippines Inc. is looking for dynamic investors who would like to become a Caltex retailer.

We have 1 site available:
 • Lemery, Batangas
For more information on the criteria and qualifications of a Caltex retailer, please contact Carol Callangan via email or mobile 0918 8015189. Alternatively, read our FAQ.
Hear Our Caltex Stories See The Caltex Advantage Learn To Be A Caltex Retailer
Learn: How to become a Caltex Retailer

ขั้นตอนแรก

เราเข้าใจดีว่าหลายคนเห็นว่าโอกาสในการเป็นผู้ค้าปลีก
น้ำมันคาลเท็กซ์ถือเป็นอนาคตที่สดใส อย่างไรก็ตาม ที่คาลเท็กซ์ ความรับผิดชอบสูงสุดของเรา คือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าของเรา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรายโดยละเอียดก่อนเลือกคู่ค้าที่มีความเหมาะสม นี่เป็นลักษณะทั่วไปมีร่วมกับพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของ สถานีบริการของเรา:

 • Commitment
  ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของเราสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานของเราในการนำเสนอบริการต่างๆ ในสถานีบริการน้ำมันที่สะอาด ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ และเกิดประสิทธิภาพตรงตามความคาดหวัง
 • Business Ethically
  ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมด้วยความเคารพต่อกฎหมาย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการรังสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
 • Sufficient Financial Resources
  ทรัพยากรทางการเงินและประสบการณ์ในด้านการตลาดค้าปลีกที่เพียงพอ
 • Openness and Willingness
  การเปิดกว้างและความเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับเรา
 • Owns Land
  เป็นเจ้าของหรือจัดหาที่ดิน (อย่างน้อย 4,000 ตารางเมตร)

ถ้าคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้น คุณมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ค้าปลีกน้ำมันคาลเท็กซ์และสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายกับเรา สิ่งที่คุณต้องทำคือติดต่อกับเราที่นี่

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนกับเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แนบแน่น และเพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าสถานีบริการน้ำมันของคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ประโยชน์หลักๆ บางส่วนที่คุณจะได้รับในฐานะผู้ค้าปลีกน้ำมันคาลเท็กซ์ ได้แก่:

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และการลงทุนระยะยาว

ในฐานะหุ้นส่วนที่ได้รับการแต่งตั้ง คุณจะยังคงเป็นเจ้าของที่ดินและธุรกิจโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ เรายังจะช่วยแนะนำคุณกับสถาบันการเงินในประเทศที่สามารถให้บริการทางการเงินที่น่าสนใจแก่คุณได้

ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

เพลิดเพลินไปกับความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยออกแบบโปรโมชั่นของคุณเองเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและความต้องการของลูกค้า

เพิ่มพูนเครือข่ายพันธมิตร

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเราช่วยให้คุณสามารถจัด โปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะ co-brand กับบริการและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจของคุณ

ไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ (Royalty Fee)/ค่าแฟรนไชส์

คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ (Royalty Fee)/ ค่าแฟรนไชส์ใดๆ แก่เชฟรอน

 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัคร

คู่มือ (พร้อมภาพกราฟิกประกอบ) อธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคาลเท็กซ์ของเรา:

Application Process

สนใจทำธุรกิจปั๊มคาลเท็กซ์

เริ่มต้นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
เมือง
อีเมล์
โทรศัพท์อยากได้โบรชัวร์ของเรา?

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

คำถามที่พบบ่อย
คาลเท็กซ์สนับสนุน

เราจะขอรับวงเงินสินเชื่อจากคาลเท็กซ์ได้หรือไม่ ถ้าได้ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

คาลเท็กซ์จะให้การสนับสนุนธุรกิจของผม/ดิฉันด้วยแผนการตลาดและการฝึกอบรมหรือไม่?

คาลเท็กซ์จะช่วยของผม/ดิฉันในการบำรุงรักษาสถานีบริการน้ำมัน (เช่น อุปกรณ์, โครงสร้างอาคาร, ฯลฯ) หรือไม่?

อ่านคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม